Przejdź do treści

Z czego powstał nasz Kolagen VEGE (IOC VEGIE COLLAGEN)?

Nasz kolagen wegetariański – Kolagen Vege bazuje na niskocząsteczkowych peptydach oraz aminosacharydach pochodzenia roślinnego. Wyselekcjonowane aminokwasy stanowią prekursor kolagenu. W świecie roślin cząsteczki te pełnią podobną strukturalną funkcję. Odpowiadają także za elastyczność ściany oraz jej spójność.  Odpowiednia ekstrakcja oraz późniejsza funkcjonalizacja związków roślinnych odpowiada za ich wysoką bioaktywność w uzyskanym preparacie.

Zastąpienie kolagenu zwierzęcego niskocząsteczkowym białkiem pochodzenia roślinnego jest nowatorskim pomysłem wychodzącym naprzeciw wymaganiom konsumenckim. Realizując ten pomysł, opracowano nowatorską recepturę połączenia hydrolizatów białkowych pochodzenia roślinnego. W ten sposób uzyskano nowy kolagen jako produkt bogaty dodatkowo w polisacharydy, aosaine i mikroelementy. Proces hydrolizy polega na rozerwaniu wiązania peptydowego z przyłączeniem cząsteczki wody w obecności katalizatora. W efekcie otrzymujemy peptydy (lub wolne aminokwasy) o zacznie krótszych łańcuchach. Hydrolizaty kolagenowe zawierają wszystkie aminokwasy budujące kolagen. Bazując na tym zamyśle skonstruowano preparat analogiczny wobec hydrolizatów kolagenowych pochodzenia zwierzęcego. Wysokiej jakości hydrolizowane białko może posiadać doskonałe właściwości fizykochemiczne i organoleptyczne. W odróżnieniu od konwencjonalnego kolagenu Nanocolagen Vege zawiera cząsteczki HRGP znacząco podnosząc właściwości nawilżające preparatu

Nie bez znaczenia pozostaje fakt że w obecnych czasach spory nacisk kładzie się na pochodzenie składników kosmetycznych. W erze chorób prionowych wiele preparatów zwierzęcych stwarza ryzyko zakażenia patogennym białkiem. Te niskocząsteczkowe proteiny patogenne syntetyzowane są wyłącznie przez organizmy zwierzęce. Dlatego zastępowanie preparatów odzwierzęcych wydaje się być zasadne/ znajduje swoje uzasadnienie. Ponadto wzrost świadomości ekologicznej przyczynia się do faworyzowania surowców roślinnych. Produkty kolagenowe dostępny na rynku są preparatami w całości pozyskiwanym ze zwierząt. Koncepcja alternatywnego kolageny opartego na surowcach roślinnych stałą się bardzo atrakcyjnym przedsięwzięciem. 

Główną i podstawową barierą dla związków aktywnych jest warstwa rogowa naskórka, która dzięki swojemu lipofilowemu charakterowi oraz zwartej strukturze ogranicza penetrację cząsteczek w głąb skóry. Pekursory kolagenu w postaci krótkich monomerów peptydowych mają znacznie lepsze właściwości przenikalności transdermalnej. 

Innowacją jest zastosowanie w składzie roślinnej hydroksyproliny jako aminokwasu decydującego o mechanicznej wytrzymałości kolagenu. Hydroksyproliny wprowadzono zarówno w postaci wolnej jak i związanej z arabinozą jako glikoproteiny. 

Przez wiele lat hydroksyprolina nie były przedmiotem zainteresowania badaczy. Wynikało to z trudności w izolacji HRGP hydroxyprolin rich glicoproteins. oraz sposobu w jaki aminokwasy te wiążą się ze ścianą komórkową roślin. Połączenia Hyp – glikozylowe są bardzo trudne do rozerwania, ponadto większe cząsteczki (Hyp)4 – arabinoza są wkomponowane w matryce ściany komórkowej w sposób znacznie utrudniający ich izolowanie. To „ukrycie” aminokwasu w ścianie komórkowej roślin ugruntowało niesłuszny pogląd że cząsteczki te nie występują licznie w świecie roślin. Wiele publikacji oraz badań donosiła iż hydroksyprolina obecna jest wyłącznie w cytoplazmie komórek roślinnych. Te sprzeczne doniesienia sprawiły iż rola hydroksyprolin w funkcjonowaniu komórkowym roślin została zaniedbana, i pomijana

Pierwsze doniesienia o obecności protein w ścianie komórkowej pochodzą z badań z początku XX wieku. Wykazano w nich obecność hydroksyprolin jako głównego składnika z grupy aminokwasów, obok seryny i glicyny. Jeden z naukowców rozszerzając badania nad izolowaniem białkowych elementów ze ściany komórkowej, wykazując że hydroksyprolina pełnią funkcję związaną z rozciągliwością ściany, dlatego grupę tych białek nazwał “ekstensynami” (od ang. extensibility. ) Przez wiele lat określenie ekstensyny obejmowały serię związków glikopeptydów bogatych w hydroksyprolinę ( hydroxyproline-rich glicopeptydes) HRGP’s  – w skład których wchodziła arabinosa lub galaktoza oraz inne aminokwasy takie jak walina, seryna, lizyna, oprócz wymienionej Hyp. Wykazano również dokładną sekwencję kilku peptydów zawartych w ekstensynach : Ser-Hyp-Hyp-Hyp-Hyp-Lys . Wszystkie zawierają jednostkę Hyp4. 

Ze względu na rozpowszechnienie oraz wczesne pod względem ewolucyjnym pojawienie się genów kodujących tą grupę protein uważa się że cząsteczki te odgrywają znaczącą rolę w funkcjonowaniu roślin. Są rozpowszechnione i obserwowane zarówno u alg jednokomórkowych jak i roślin wyższych. Badania nad glikoproteinami wykazały iż występują one najliczniej w ścianie komórkowej roślin odpowiadając za architekturę ściany i poprawiając jej stabilność. Przypisuję się im także funkcję zabezpieczającą oraz ochronną. W wyniku zakażeń grzybami lub w miejscach uszkodzenia tkanki znacząco wzrasta biosynteza hydroksyprolin w ścianie komórkowej. Również rośliny poddane stresowi abiotycznemu jak susza czy zwiększoną zawartość NaCl w glebie cechuje zwiększenie koncentracji hydroksyproliny.

Pełnowartościowa kompozycja aminokwasów dostarcza produktu równorzędnego pod względem funkcji biochemicznych z kolagenem zwierzęcym. Opracowany analog roślinny stanowi niestandardowe połączenie idei wielopoziomowego nawilżanie poprzez ingrediencje polisacharydami. Poza dodatkowym stopniem nawilżenia wielocukry zastosowano w funkcji nośnika wyselekcjonowanych glikoprotein pełniących również role zmiękczającą naskórek. 

Obecność alg stała się źródłem aosainy pełniącej funkcję protekcyjną elastyny – białka obecnego w skórze ludzkiej – odpowiedzialnego za jej sprężystość. Z kolei tzw alkohole cukrowe (mannitol i sorbitol) zawarte w algach tworzę na powierzchni skóry film okluzyjny. Składniki ekstrahowane z alg to w 50 % proteiny takie jak alanina, aspargina, glicyna, lizyna, seryna, których kombinacja stanowi istotny element NMF’u. w naturalnych warunkach czynnik ten wytworzony zostaje w skutek rogowacenia skóry. Należy zaznaczyć, iż zwiększone możliwości retencji wody w skórze przy zastosowaniu kolagen vege przypisuje się obecności cukrów zazwyczaj nieobecnych w kolagenie zwierzęcym. Propozycja kolagenu o architekturze sekwencji poniżej 500 aminokwasów, powiadającej ok 100 kDa, stanowi przełomowy produkt pod względem dystrybucji substancji aktywnych w głąb skóry.

KOLAGEN Vege powstaje w zgodzie z naturą pozyskiwany z alg z gatunku Chlorella vulgaris zamieszkujących najczystsze wody oceanu. Mikroskopijne glony są pełne substancji odżywczych, gdyż czerpią energię słońca całą powierzchnią przekształcając ją w bogactwo cennych składników odżywczych:

  • Polisacharydów
  • aminokwasów
  • biopierwiastków
  • polfenoli

Ekstrakt z chlorelli zawiera pełne spektrum aminokwasów, również hydroksyprolinę tak rzadko spotykaną w świecie roślinnym. Przez długi czas uważano, że aminokwas ten nie występuje u roślin, dlatego białko pochodzenia roślinnego uważano za mniej wartościowe w porównaniu ze zwierzęcym. Badania udowodniły, iż ten niezwykły aminokwas (pełniący kluczową funkcję w architekturze cząsteczki kolagenu) jest też obecny w ścianie komórkowej roślin i co było jeszcze większym zaskoczeniem pełni tam tą samą funkcję tworząc glikoproteinowe pręty usztywniające ścianę.

To bezpieczna kompozycja aminokwasów, gdyż pochodzą one z ultraczystych wód oceanicznych wolne od zanieczyszczeń pochodzenia industrialnego. Ponadto wolne są zanieczyszczeń białkowych pochodzenia zwierzęcego. Stosując KOLAGEN Vege nie jesteśmy narażeni na chorobotwórcze białka prionowe wywołujące chorobę Creutzfeldta-Jakoba oraz inne infekcje pochodzenia białkowego.

To nowe odkrycie na polu projektowania substancji aktywnych.  Poszukując najlepszych kompozycji hydrolizatu białkowego zwrócono szczególną uwagę na występowanie wszystkich ośmiu egzogennych aminokwasów oraz ich proporcje.

KOLAGEN Vege został tak opracowany by stać się analogiem kolagenu zwierzęcego. Oznacza to, że wytworzony hydrolizat jest bogaty w hydroksyprolinę, oraz pochodne glikoproteiny zbudowane z licznych sekwencji tego aminokwasu. Dodatkowo, baza kolagenowa utrzymuje w standardowych proporcjach pozostałe endogenne aminokwasy.

Ponadto warto zwrócić uwagę na wysoką biodostępność preparatu dzięki unikalnej technologii ekstrakcji protein oraz hydrolizie prowadzonej w niezwykle łagodnych warunkach. Pozyskany hydrolizat białkowy cechuje się niskocząsteczkowymi peptydami oraz niskomolowymi glikoproteinami, tym samym dając produkt z wysokim indeksem biodystrybucji.

Taka formulacja surowca gwarantuje, że składniki odżywcze dotrą w głąb skóry.